Home2015november 2015 - De Snippen

Volgende week is de algemene ledenvergadering van de Snippen. Het is altijd fijn als op zo’n avond het aantal geïnteresseerde leden groter is dan het aantal aanwezige bestuursleden groot is. Betrokkenheid is een groot goed bij verenigingen maar dat vindt niet zijn weerslag in een hoog opkomstpercentage bij een algemene ledenvergadering. Een vaak gehoorde opmerking...