Uitnodiging ledenvergadering snippen november 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING

O.Z. & P.C. DE SNIPPEN

datum:          2 november 2017

tijd:                20.30 uur

plaats:          Clubhuis De Spetter

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.3-11-2016
  4. Jaarverslagen 2016-2017
  5. a. Financieel jaarverslag 2016-2017
  6. Verslag Kascommissie en samenstelling nieuwe Kascommissie
  7. Begroting 2017-2018
  8. Bestuursverkiezingen volgens schema:

–    Penningmeester, Marleen van der Horst, aftredend en herkiesbaar

–    Lid Waterpolocommissie, Vera te Beek, aftredend en niet herkiesbaar.
Het Bestuur draagt voor Huub van der Weele.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van de vereniging tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Belangstellenden kunnen de stukken opvragen tijdens de lessen en trainingen in de zwembaden bij Dick Schwegler: 020-4963260. Opvragen via e-mail bij secretariaat: me.mathijssen@gmail.com

AFTREEDROOSTER BESTUUR O.Z. & P.C. DE SNIPPEN
voorzitter 2019 2022
penningmeester 2017 2020
secretaris 2018 2021
lid zwemcommissie 2018 2021
lid waterpolocommissie 2017 2020
lid clubhuiscommissie 2019 2022
lid redactie 2019 2022

Armslag berichten oktober 2017

[x_recent_posts type=”post” count=”20″ offset=”” category=”armslag-oktober-2017″ orientation=”vertical” no_sticky=”true” no_image=”true” fade=”false”]

Kom jij zwemmen bij De Snippen?