Hoe en wat rondom het bad editie maart 2018

Hoe en wat in het bad?

In deze rubriek beantwoorden we  vragen van ouders, kinderen en alle andere Snippen die zich afvragen hoe of waarom iets gedaan wordt zoals het gedaan wordt. Over zwemles, waterpolo of  andere zaken waar je meer duidelijkheid over wil hebben kun je een vraag insturen. We zoeken dan de juiste persoon om de vraag te beantwoorden en publiceren vraag en antwoord in de nieuwsbrief.   Heb je ook een vraag? Stuur hem in  naar:  redactie@snippen.nl

Persoonlijke vragen over bijvoorbeeld de vorderingen van een kind krijgen persoonlijk antwoord en worden uiteraard niet in de nieuwsbrief geplaatst.

Deze keer weer een vraag over zwemles.

Ik heb begrepen dat er van alles veranderd is bij de zwemdiploma’s, hoe zit dat nu precies?

Hieronder het antwoord van lesgeefster Sylvia.

Op de vraag of er veel veranderd is kan ik eigenlijk “Ja” én “Nee” antwoorden. Ja, aan de organisatorische kant, achter de schermen, is er veel veranderd de laatste tijd. Om nog diploma’s uit te mogen geven moet de zwemlesaanbieder sinds 1 januari 2018 een licentie hebben, zeg maar een kwaliteitskeurmerk. De Snippen heeft de toets om deze licentie te verkrijgen in november 2017 met vlag en wimpel doorstaan. Daarnaast is per 1 januari 2018 ook een nieuwe (landelijke) norm zwemveiligheid vastgesteld.

Hieronder enkele voorbeelden van waar je veilig kunt zwemmen met welk diploma.

Met het Zwemdiploma A  beheers je de vaardigheden  voor een zwembad zonder attracties.

 

Met het Zwemdiploma B beheers je de vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater) glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

Pas met het Zwemdiploma C beheers je de vaardigheden  voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten.

 

 

 

 

 

Ook de eisen van de zwemdiploma’s zijn daarom (een klein beetje) aangepast en de diploma’s zien er iets anders uit dan voorheen.

Scholing van de lesgevers is een belangrijk onderdeel van de licentie. Op de Praktijkdag Zwemonderwijs, afgelopen december, was ik samen met mede-examinator Marianne getuige van de uitreiking van het eerste nieuwe Nationale zwemdiploma aan Mr. Pieter van Vollenhoven (die zich overigens liet ontvallen dat hij eigenlijk helemaal niet van zwemmen houdt).

Wat is er aan de diploma-eisen veranderd?

Bij de nieuwe diploma-eisen is de nadruk meer op de veiligheid en minder op de techniek komen te liggen. Om hiervan een voorbeeld te geven: bij de oude diploma’s moest ook op de buik gedreven worden. Dat is bij het nieuwe B en C diploma komen te vervallen en bij het A-diploma ingekort. Dit vanuit de gedachte dat als je als drenkeling moet overleven je natuurlijk niet op je buik, maar op je rug gaat drijven omdat ademhalen dan veel gemakkelijker is.Om de kinderen beter te laten oefenen met ‘overleven’  zijn er ook een aantal dingen toegevoegd aan de diploma-eisen. Zo zijn de  kledingeisen voor het A-diploma verzwaard (niet meer korte broek en t-shirt, maar lange broek en shirt met lange mouwen). Bij B is bijvoorbeeld het achterover vallen in het water toegevoegd zodat kinderen zich beter leren oriënteren onder water. Bij C zijn meerdere oefeningen toegevoegd aan het onderdeel survival, zoals bijv. gekleed door het gat zwemmen.

Vooral bij het A- en het B-diploma zijn er slechts kleine dingen gewijzigd die de kinderen nauwelijks zullen merken.

 

De eisen voor het C-diploma zijn het meeste veranderd, met name dus bij het onderdeel survival, maar het betreft vooral een verandering, niet zozeer een verzwaring. De kinderen zullen de nieuwe oefeningen waarschijnlijk zien als leuke, nieuwe opdrachten die nét even anders ingestoken worden als de oude oefeningen.

Tenslotte nog dit (ik gaf immers aan dat ik ook “Nee” zou kunnen antwoorden op de vraag of er nu zoveel veranderd is): de kern van de veranderingen is dat er meer focus is komen te liggen op veiligheid. Dát is voor ons niet gewijzigd. De Snippen hebben veiligheid altijd al hoog in het vaandel gehad bij de zwemlessen, naast plezier in het zwemmen. We geven onze lessen met plezier (we zijn immers allemaal vrijwilligers) en we brengen onze leskinderen bij hoe leuk zwemmen is, maar veiligheid staat voorop! Daarom staan we met 2 lesgevers op een groep, daarom doen we geen concessies aan diploma-eisen en hanteren we een hoog afzwemniveau en daarom willen we zeker weten dat een kind het aankan als het doorstroomt naar een volgende groep. Veiligheid van uw en onze kinderen staat voorop en daar dragen deze nieuwe diploma-eisen weer een klein beetje extra aan bij.

Heb je ook een vraag over zwemles, waterpolo of iets anders? Stuur je vraag naar redactie@snippen.nl. Wie weet wordt jouw vraag in de volgende nieuwsbrief beantwoord!

 

Kom jij zwemmen bij De Snippen?