Aankondiging ALV 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING

O.Z. & P.C. DE SNIPPEN

datum:          1 november 2018

tijd:                 20.30 uur

plaats:           Clubhuis De Spetter

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2-11-2017
 4. Jaarverslagen 2017-2018
  1. a. Financieel jaarverslag 2017-2018
  2. Verslag Kascommissie en samenstelling nieuwe Kascommissie
  3. Begroting 2018-2019
 5. Bestuursverkiezingen volgens schema:

–    Secretaris, Mariëtte Mathijssen, aftredend en niet herkiesbaar.

–    Lid Zwemcommissie, Sabina Vriend, aftredend en herkiesbaar.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van de vereniging tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Belangstellenden kunnen de stukken opvragen tijdens de lessen en trainingen in de zwembaden bij Dick Schwegler: 020-4963260. Opvragen via e-mail bij secretariaat: me.mathijssen@gmail.com

 

 

AFTREEDROOSTER BESTUUR O.Z. & P.C. DE SNIPPEN
voorzitter 2019 2022
penningmeester 2020 2023
secretaris 2018 2021
lid zwemcommissie 2018 2021
lid waterpolocommissie 2020 2023
lid clubhuiscommissie 2019 2022
lid redactie 2019 2022

 

 

 

Kom jij zwemmen bij De Snippen?