Eerste informatie nieuwe spelregels 2019

Meer snelheid, spektakel en minder fysiek. Dat is zijn de voornaamste effecten van de nieuwe regel in het waterpolo. De FINA heeft recent ingestemd met de nieuwe regels die deze zomer tijdens de grote toernooien op internationaal niveau zullen worden toegepast.

Tijdens een speciaal congres heeft de wereld zwembond met een grote meerderheid een aantal nieuwe spelregels voor het waterpolo aangenomen. Namens de KNZB was bestuurslid Rob Duiven hierbij aanwezig. In een relatieve korte tijdsspanne heeft de FINA-TWPC (met Andy Hoepelman) een aantal nieuwe regels voorgesteld, getest en door het besluitvormingsproces geloodst.

Met de aangenomen wijzigingen beoogd men het spel sneller, aantrekkelijk en minder fysiek te maken.

De wijzigingen worden momenteel door de spelregelcommissie vertaald naar de Nederlandse situatie. Tezamen met een gedegen implementatieplan zullen de nieuwe spelregels worden voorgelegd ter besluitvorming in de KNZB-bondsbestuurvergadering van januari 2019. In het voorstel wordt uitgegaan van een ingangsdatum nadat de lopende competitie is afgerond.

Aangezien bij enkele van de nieuwe regels ook technische aanpassingen gewenst zijn in de Nederlandse zwembaden wordt er momenteel ook gewerkt om de zwembad-eigenaren, exploitanten en scorebord-leveranciers mee te nemen in de veranderingen.

 • Balbezit tijd wordt gereset naar 20 seconden indien a) een cornerbal wordt genomen b) een rebound na een schot op doel waarbij er geen wissel van balbezet is c) na een uitsluiting
 • Binnen het 6m gebied zal er een strafworp worden toegekend indien een speler zwemt met de bal/ de bal vasthoudt en van achter aangevallen wordt tijdens een schotpoging (behalve als enkel de bal aangeraakt wordt door de verdediger)
 • Een vrije bal wordt genomen vanaf de plek waar de bal zich bevindt (buiten het twee-meter gebied).
 • Een vrije bal buiten de 6m mag op doel geschoten worden vanuit een direct schot, maar ook na dreiging of de bal kortdurend op het water te leggen. 
 • Een cornerbal mag direct op doel geschoten worden of de speler mag zwemmen en op doel schieten zonder over te spelen. 
 • Het dynamische wisselvak. Dit mag op elke plak tussen de doellijn en middenlijn aan de zijkant van het spel.
 • Elk team mag twee time-outs aanvragen gedurende het spel, ten tijde van balbezit – een time out knop zal hiervoor gebruikt worden.
 • De keeper mag voorbij de middenlijn en in balbezit zijn voorbij de middenlijn.
 • Er is drie minuten rust halverwege de wedstrijd (tussen part 2 en 3).
 • Een scheidsrechter mag audio ondersteuning gebruiken.
 • Er mag gebruikt gemaakt worden van een video monitoring systeem om achteraf extreem gedrag te bestraffen, welke tijdens de wedstrijd nog niet bestraft zijn.
 • Er mag gebruik gemaakt worden van een video monitoring systeem om een doelpunt aan of af te keuren. 

Kom jij zwemmen bij De Snippen?