Hoe en wat in het bad: proef- en afzwemmen.

Het is half januari. Nog een paar weken dan staat het proefzwemmen en afzwemmen weer op het programma. Alle ouders op de tribune zitten vol verwachting te kijken hoe het gaat met de les…. ‘Ik hoop toch zo dat mijn kind na al die tijd mag afzwemmen!’ Maar hoe zit dat nou precies? Wanneer mag je proefzwemmen en wanneer mag je afzwemmen? En wie bepaalt dat?

Bij De Snippen hebben we twee keer per jaar een afzwemmoment. De week voor het afzwemmen staat het proefzwemmen gepland (zie ook het jaarrooster).

Aan het proefzwemmen mogen alle kinderen meedoen die voor de brevetten zwemmen of in de A-groep(bruin), B of C-groep zitten. Tijdens het proefzwemmen worden de zwemvaardigheden van de kinderen beoordeeld; Is de zwemtechniek voldoende? Gaat het kind zeker door ‘het gat’? Worden de survival-onderdelen voldoende uitgevoerd? En heeft het kind voldoende conditie en kracht om de vereiste afstand te zwemmen? Al deze onderdelen zijn van belang. Voor de brevetten wordt er ook gekeken naar andere vaardigheden zoals plankspringen en bal gooien.

De lesgevers van de groepjes hebben vaak al een aardig idee welke kinderen waarschijnlijk wel en welke kinderen waarschijnlijk niet gaan afzwemmen. Ze zien het kind natuurlijk iedere week dus zijn goed op de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Toch krijgen álle kinderen de kans om tijdens het proefzwemmen te laten zien wat ze geleerd hebben de afgelopen periode. En heel soms presteren ze onder de druk van het proefzwemmen beter dan in de lessen. Is het proefzwemmen voldoende? Dan mag het kind afzwemmen. Alle kinderen krijgen een briefje mee waarop staat aangegeven of ze wel of niet mogen afzwemmen. Als ze toch nog niet mogen afzwemmen, proberen we ook aan te geven waarom niet en aan welke onderdelen er nog gewerkt moet worden.

De beoordeling van de kinderen tijdens het proefzwemmen gebeurt door een officiële Examinator Nationale Zwemdiploma’s.  De examinator werkt nauw samen met de lesgever(s) van de groep en is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsborging, zoals dat zo mooi heet.

De Snippen heeft maar liefst 4 examinatoren in de gelederen, dus er is voldoende deskundigheid in huis tijdens het proef- en afzwemmen. Soms wordt er vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid een gedelegeerde gestuurd die zowel het afzwemniveau van de kinderen als de organisatie van het diplomazwemmen controleert.

Is het proefzwemmen goed gegaan? Dan krijgt het kind een zogenaamd afzwembriefje mee. De week erna mogen de kinderen in een feestelijk aangekleed bad en voor een tribune vol supporters nogmaals laten zien hoe goed ze kunnen zwemmen en, als alles goed gaat, het fel begeerde diploma in ontvangst nemen. En daarna….. vooral doorgaan met zwemmen! Je bent pas écht zwemveilig als je A, B én C hebt. En als je je C-diploma hebt gehaald weet je hoe leuk zwemmen is en ga je lekker door bij de brevetten of kom je waterpoloën!

Heeft u als ouder opmerkingen of vragen over het proef-of afzwemmen? Bent u het niet eens met het oordeel van de examinator en lesgever? Stuur dan gerust een e-mail naar zwemles@snippen.nl. We leggen u graag uit waar de knelpunten zitten. Weet echter dat wij beoordelen met het oog op de veiligheid van uw kind en dat is toch een gezamenlijk belang.

Over de rubriek hoe en wat in het bad: 

In deze rubriek beantwoorden we vragen van ouders, kinderen en alle andere Snippen die zich afvragen hoe of waarom iets gedaan wordt zoals het gedaan wordt. Over zwemles, waterpolo of andere zaken waar je meer duidelijkheid over wil hebben kun je een vraag insturen. We zoeken dan de juiste persoon om de vraag te beantwoorden en publiceren vraag en antwoord in de nieuwsbrief. Heb je ook een vraag over zwemles, waterpolo of iets anders? Stuur je vraag naar redactie@snippen.nl. Dan wordt jouw vraag in de volgende nieuwsbrief beantwoord!

Persoonlijke vragen over bijvoorbeeld de vorderingen van een kind krijgen persoonlijk antwoord en worden uiteraard niet in de nieuwsbrief of op de website geplaatst.

Kom jij zwemmen bij De Snippen?