HomeCategoryOver De Snippen Archieven - Pagina 2 van 9 - De Snippen

Zondag 5 januari 2020 hebben we met elkaar geklonken op het nieuwe jaar. Met een aantal Snippen was het een vertrouwd en gezellig samenzijn onder genot van bubbels, bier en borrelhapjes. Onze clubhuiscommissie had voor een gezellige ontvangst gezorgd. In mijn nieuwjaarstoespraak blikte ik terug op het afgelopen zwem- en waterpolojaar en keek ik samen...

De eerste helft van het seizoen zit erop. Tijd om een balans op te maken. Dit doen we voor uiteraard te kijken naar de competitiestand maar ook om te kijken naar de topscorers en houthakkers. We beginnen met de teams en hun posities. In de onderstaande tabel kan je eenvoudig doorklikken naar alle teams en...

Alles onder controle Het is woensdag 30 oktober, daags na mijn verjaardag en ik ga naar de bakker Out om wat lekkers te kopen om uit te delen aan de alles verslindende logistiekmedewerkers van mijn klassen op de donderdag en vrijdag. Op mijn verjaardag ben ik door mijn klas machinaal houtbewerkers getrakteerd op taart met...

Op 30 oktober en 13 november vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met daarbij als een van de agendapunten de bestuursverkiezingen. Het bestuur is verheugd dat na zes jaar de vacature van “bestuurslid redactie” vervuld is met de verkiezing van Pim van Leeuwen in ons bestuur. Met de herverkiezing van de dit jaar aftredende bestuursleden betekent dit...

Met de komst van het nieuwe jaar komen ook vaak weer veel goede voornemens naar boven drijven. Volgens onderzoek uitgevoerd door verschillende huisartsen in Nederland is de absolute nummer 1 als het gaat om goede voornemens afvallen, op de voet gevolgd door beter omgaan met geld en meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden. Het...

datum:          woensdag 30 oktober 2019 tijd:                20.00 uur plaats:           Clubhuis De Spetter Opening en vaststelling van de agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1-11-2018 Jaarverslagen 2018-2019 a. Financieel jaarverslag 2018-2019 Verslag Kascommissie en samenstelling nieuwe Kascommissie Begroting 2019-2020 Bestuursverkiezingen volgens schema:...

Aftredend en dan? In het najaar van 2016 was ik aftredend voorzitter. Samen met José Leeuw deelde ik het aftreedrooster en telkens na drie jaar zeiden we samen weer “JA” voor een nieuwe periode als bestuurder van de Snippen. José was aftredend en niet-herkiesbaar en ik heb toen gezegd:” ik ben herkiesbaar en doe het...