HomeOver De SnippenAanmelden en opzeggen

Aanmelden?
Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Zwemles
Voor de zwemles bestaat een wachtlijst. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden vanaf de leeftijd van 3,5 jaar via het inschrijfformulier.
Voor eventuele vragen kunt u mailen met zwemles@snippen.nl

Waterpolo
Voor waterpolo kan je per direct lid worden. Geinteresseerden kunnen drie keer gratis meedoen met een waterpolotraining. Informatie bij de waterpolosecretaris Jan Koolhaas, tel. 496 4485 e-mail: jankoolhaas.snippen@gmail.com. Als het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend kan je deelnemen aan de activiteiten van de Snippen.

Opzeggingen
Voor 1 juli schriftelijk bij de ledenadministratie: Dick Schwegler, Govert Flinck 13, 1191 WB Ouderkerk aan de Amstel, e-mail:dickschwegler@hotmail.com