Contributie
Het contributiejaar van Snippen loopt gelijk met het zwemseizoen, van september tot juli. De penningmeester verstuurt medio oktober de contributienota’s voor het lopende seizoen.  De nota’s worden via e-mail verzonden. De bedragen voor het komende seizoen zijn:
Junioren
(tot 16 jaar)
Senioren
(vanaf 16 jaar)
Elementair zwemmen
€ 210,-
Waterpolo
€ 222,50
€ 255,-
Extra trainen
€ 105,-
€ 105,-
Zomerzwemmen
€ 145,-

Contributievoorwaarden

Het lidmaatschap geldt voor tenminste 1 seizoen. De contributiebedragen zijn inclusief lidmaatschap van de KNZB en verzekering. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie in rekening gebracht. De contributie dient voor 1 december te zijn voldaan.
Rekeningnummer: NL 76 RABO 0351 801294 t.n.v. Penningmeester O.Z. & P.C. de Snippen