Over De SnippenHoe en wat in het bad: Waterratten.

3 april 2019by Frank

Deze keer wil ik graag een interessant artikel met jullie delen dat ik las in de nieuwsbrief van de Zwembadbranche d.d. 08/03/2019

Waterratten… maar na ruim een jaar toch nog geen zwemdiploma 

Je kent ze vast wel, kinderen die meer onder water zijn dan boven water. Echte kleine waterratjes. Ze durven alles, maken de gekste sprongen, springen salto’s, zwemmen zonder problemen in ‘het diepe’ en kunnen eindeloos onder water zwemmen. En een uitdagende bewegingssituatie gaan ze niet uit de weg. Geen wonder dat een ouder dan hoge verwachtingen heeft en denkt dat hun spruit wel snel leert zwemmen. Hun kind kán namelijk al zwemmen en heeft helemaal geen vrees. Maar niets blijkt minder waar…

‘Spiergeheugen’

Kinderen met totaal geen watervrees voelen zich erg vrij en comfortabel in het zwembad. Zonder problemen kunnen zij zich redden met hun zelf ontwikkelde zwemslag. Handig, want deze kinderen kunnen zich al ‘veilig’ voortbewegen in (diep) water. Alleen is het vaak onhandig dat de zelf aangeleerde zwemslag er moeilijk uit te krijgen is. De zwemslag zit al zo in het ‘spiergeheugen’ van het kind, dat het lastig is deze om te vormen naar een technisch juiste zwemslag. Tijdens de zwemles komt dat duidelijk naar voren. Deze groep kinderen zien vaak het nut niet in van een technisch goede enkelvoudige rugslag en schoolslag. Ze kunnen toch al zwemmen en zich redden in het water. Waarom zou je dan nog de ‘pinguïn-tenen’ moeten leren?

Waterrat

Klinkt op zich logisch. Maar deze waterratten zijn meestal liever met hun hoofd onder water dan boven water en dit kan het zwemtraject naar het zwemdiploma vertragen. Zeker als ze de noodzaak niet ervaren en voelen om technisch goed te leren zwemmen. De hoge verwachting van ouders kan ook tegenwerken als blijkt dat een kind toch erg lang over het aanleren van de zwemslagen doet. Het is daarom belangrijk dat zij weten dat een waterrat niet per se snel zijn zwemdiploma zal halen. Sterker nog, soms doen de waterratten even lang over een zwemtraject als de kinderen die gestart zijn met waterangst.

Nog beter

Wat goed kan helpen bij de waterratten is ze te laten zien dat ze vooral (technisch gezien) nog beter moeten gaan zwemmen. Film bijvoorbeeld de zwemslag van het kind. Je kan hem dan aan de hand van het filmpje terug laten zien hoe hij zwemt en hem dan vragen wat nog beter kan. Aan de hand van het filmpje zal het kind beter begrijpen hoe hij zwemt en waar hij op moet letten. Of een ander kind kan de zwemslag voordoen, zodat hij ziet hoe de zwemslag er ‘hoort’ uit te zien. Door het zien zwemmen van een ander kind is het gemakkelijker om het naar de eigen motoriek te vertalen. Op deze manier zal een waterrat bewuster worden van zijn zwemslagen en meer inzicht krijgen in de verbeterpunten. 

De Snippenmanier

I.v.m. de privacy zijn wij erg terughoudend met het filmen van kinderen in het zwembad. Als we dit al willen inzetten vragen we eerst schriftelijke goedkeuring aan de ouders. Wat wij juist wel doen is veel goede voorbeelden zelf geven of laten geven door een kind dat de juiste zwemtechniek goed beheerst. Daarnaast helpen we de kinderen, met name in het ondiepe, vaak door hun voeten of handen beet te pakken en in de juiste richting te bewegen. Hierdoor voelt het kind de juiste beweging en kan het deze koppelen aan de mondelinge instructie. Als we dit zeer regelmatig herhalen wordt het ‘spiergeheugen’ getraind in het uitvoeren van de correcte zwemtechniek. Zo leren ook de grootste waterratten bij ons de juiste zwemtechniek om na het behalen van het Zwem-ABC er lekker op los te kunnen ravotten in het zwembad zonder dat de veiligheid in het gedrang komt.

Over de rubriek hoe en wat in het bad: 

In deze rubriek beantwoorden we vragen van ouders, kinderen en alle andere Snippen die zich afvragen hoe of waarom iets gedaan wordt zoals het gedaan wordt. Over zwemles, waterpolo of andere zaken waar je meer duidelijkheid over wil hebben kun je een vraag insturen. We zoeken dan de juiste persoon om de vraag te beantwoorden en publiceren vraag en antwoord in de nieuwsbrief. Heb je ook een vraag over zwemles, waterpolo of iets anders? Stuur je vraag naar redactie@snippen.nl. Dan wordt jouw vraag in de volgende nieuwsbrief beantwoord!

Persoonlijke vragen over bijvoorbeeld de vorderingen van een kind krijgen persoonlijk antwoord en worden uiteraard niet in de nieuwsbrief of op de website geplaatst.