HomeOver De SnippenHuishoudelijk reglement / ongewenst gedrag

Huishoudelijk reglement

De Snippen heeft een Huishoudelijk reglement. Van elk lid wordt verwacht dat zij de inhoud tot zich hebben genomen.

Het huishoudelijk reglement is hier in te zien.

Ongewenst gedrag

De Snippen hanteert een Protocol ongewenst gedrag, dat is hier in te zien.

Tevens zijn er twee aanspreekpunten, waarvan 1 bij de Snippen en een algemeen aanspreekpunt bij de KNZB.