HomeInschrijfformulier Snippen

INSCHRIJFFORMULIER

Voor de zwemlessen wordt een wachtlijst aangehouden. Vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen op de wachtlijst worden geplaatst. Kinderen mogen beginnen met zwemles vanaf 4,5 jaar.
Als er plaats is voor uw kind, dan wordt er door de zwemcommissie contact met u opgenomen via e-mail.

  Achternaam*

  Voornaam*

  Geboortedatum*

  Straatnaam en huisnummer*

  Postcode en woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Mobiel telefoonnummer*

  Tweede Mobiel telefoonnummer (ouder/verzorger)

  Email*

  Geslacht*

  Inschrijving voor:*

  In het bezit van (zwemdiploma's)*

  Ingangsdatum lidmaatschap (of inschrijfdatum wachtlijst voor zwemles)

  Bijzonderheden kind m.b.t. zwemles

  De Snippen is een vereniging van, voor en door vrijwilligers.
  Wij doen een beroep op de medewerking van de ouders van onze leden bij ondersteunende activiteiten rondom het opleiden van uw kind

  Ondergetekende wil assisteren bij het opleiden van het hierboven aangemelde lid*

  Contributietarieven:
  -Elementair zwemmen: € 210,00
  -Brevetzwemmen € 210,00
  -Waterpolo: € 222,50 (t/m 15 jaar) € 255,00 (vanaf 16 jaar)
  -Extra trainen: € 105,00

  Voorwaarden:
  • Het lidmaatschap geldt voor tenminste één seizoen, van september - augustus;
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie in rekening gebracht;
  • De contributie voor een heel seizoen dient vóór 1 december te worden voldaan, overige contributienota’s dienen binnen 1 maand te worden voldaan. Contributiesnota’s worden via e-mail verstuurd;
  • De Snippen houdt zich het recht voor bij wanbetaling de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond hiervan op de hoogte te brengen;
  • Opzeggingen dienen voor 1 juli schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden;
  • Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk bij langdurige ziekte (doktersadvies) of verhuizing naar elders.


  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

  Plaats:*

  Naam ondertekende:*


  Zodra u op aanmelden klikt ziet u direct naast de knop een symbool, controleer uw e-mail zodra dit symbool verdwijnt, heeft u een e-mail ontvangen met uw inschrijving dan is deze verstuurd.