Waterwetenschap: Zwemvaardigheid onder Kinderen, een Analyse van de Laatste Jaren

Recent onderzoek door het Mulier Instituut werpt licht op de veranderende trends in zwemvaardigheid bij kinderen tussen de zes en 16 jaar. Omdat ik hou van dit soort onderzoeken, ben ik ook eens de cijfers in gedoken! Duiken jullie mee? 

In het kort: De resultaten onthullen opmerkelijke verschuivingen in de periode van 2018 tot 2022, met een bijzondere focus op de invloed van factoren zoals gezinsinkomen en migratieachtergrond.

Een zorgwekkende constatering is dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma tussen 2018 en 2022 is verdubbeld. Deze stijging begon in 2020 als gevolg van de coronapandemie en heeft zich sindsdien voortgezet. Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 zes procent van de kinderen geen zwemdiploma had, wat in 2020 toenam tot negen procent en in 2022 zelfs tot 13 procent.

Een positieve wending in het verhaal is dat in 2022 het aandeel kinderen met alle drie de zwemdiploma’s (A, B én C) weer is gestegen naar 35 procent, wat overeenkomt met het niveau van 2018. Dit is een geruststellende ontwikkeling na een daling in 2020 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het onderzoek onthult ook een opvallende correlatie tussen gezinsinkomen en zwemvaardigheid. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen hebben vaker geen zwemdiploma (25 procent in de laagste inkomensgroep), terwijl in de hoogste inkomensgroep slechts twee procent ontbreekt. Bovendien behaalt de helft van de kinderen uit de hoogste inkomensgroep alledrie de zwemdiploma’s, tegenover slechts 24 procent in de laagste inkomensgroep.

Een ander opvallend resultaat is dat kinderen met een migratieachtergrond vaker geen zwemdiploma hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Daarnaast slaagt een kleiner percentage van deze groep erin alle zwemdiploma’s te behalen.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de Vrijetijdsomnibus. De cijfers over de jaren 2012-2018 zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De metingen voor 2020 en 2022 zijn een gezamenlijke inspanning van de Boekmanstichting (namens het ministerie van OCW), het Mulier Instituut (namens het ministerie van VWS) en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit onderzoek benadrukt de complexe dynamiek van zwemvaardigheid onder kinderen en biedt inzichten die van cruciaal belang zijn voor beleidsmakers en belanghebbenden. De Nationale Raad Zwemveiligheid laat weten dat zij hoopt op een toekomst waarin alle kinderen de kans krijgen om vaardig en veilig te zwemmen.

Je kunt de volledige factsheet met tekst en uitleg hier vinden.

Kom jij zwemmen bij De Snippen?