Bezuinigingen van de KNZB

Op 7 december keurde de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de KNZB het Jaarplan 2024 goed, maar de bijbehorende begroting werd toen niet geaccepteerd. De voorgestelde contributieverhoging van 13% bovenop de indexering van 3,2% was voor de leden een brug te ver. Dit resulteerde in een financieel tekort op de begroting. Om dit aan te pakken, vond er op 21 maart een extra ALV plaats waarin de leden discussieerden over wat wel of niet haalbaar was. Uiteindelijk kwamen ze overeen om de contributieverhoging te beperken tot 2,8% (6% inclusief de eerder vastgestelde indexering van 3,2%). Dit betekent dat niet alle activiteiten uit het Jaarplan 2024 (100%) kunnen worden uitgevoerd.

 

Deze beslissing volgde na bijna 3,5 uur vergaderen op Papendal. Voorzitter Hayke Veldman sprak de vertegenwoordigers van de verenigingen in de zaal en de ruim 90 online aangesloten leden toe: “Het is een uitdagende taak, waarbij de benodigde vernieuwingen onder druk komen te staan. Maar uiteindelijk bent u de baas! Het bestuur zal de directie opdracht geven om de werkzaamheden te versoberen.”

 

Algemeen directeur Aschwin Lankwarden gaf voorafgaand aan de stemming een heldere uitleg over de activiteiten van de KNZB. De voorgestelde contributieverhoging van 11% was eigenlijk noodzakelijk om de huidige dienstverlening te handhaven. Niet alleen door de recente aanpassingen in de CAO Sport, maar ook door andere kostenstijgingen.

 

Kortom, de KNZB staat voor uitdagingen, maar blijft zich inzetten voor haar leden en de zwemsport.

Kom jij zwemmen bij De Snippen?