Van de voorzitter januari 2018

Van de voorzitter

DE SNIPPEN KLAAR VOOR NATIONALE NORM ZWEMVEILIGHEID EN EXAMENREGELING NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S

Tot einde vorig jaar was het Nationaal Platform Zwemdiploma’s/NRZ verantwoordelijk voor de diploma’s van het ZWEM-ABC. Met ingang van 1 januari 2018 gaat deze stichting verder als Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Tevens zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals de introductie van de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en de doorontwikkeling van de exameneisen bij het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC. Met ingang van het nieuwe jaar worden de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, alleen nog maar verstrekt door zwemlesaanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. De Snippen is sinds november 2017 in het bezit van deze licentie.

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid

Er is een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld. ’Zwemveilig zijn’ betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Per zwemdiploma is nu duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt.

Concreet betekent dit dat je met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties. Met het Zwemdiploma B voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Wij vinden dat je pas de vaardigheden beheerst voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten, bij Zwemdiploma C. Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.”

Nieuwe exameneisen diplomazwemmen Zwem-ABC

De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid hangt samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen. Iedere paar jaar worden deze exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de zwembranche. De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Zo zijn de kledingeisen aangepast naar lange mouwen en lange broek in plaats van korte mouwen en korte broek. Daarnaast blijft het beheersen van een goede techniek belangrijk om te overleven. 2018 is een overgangsjaar. Zwemlesaanbieders mogen een keuze maken wanneer ze met de nieuwe eisen gaan werken. De Snippen zwemt op 10 februari nog af volgens de “oude” eisen, de tijd is te kort om de kinderen op te leiden volgens de nieuwe eisen. Bij het afzwemmen in juli doen we het volgens de “nieuwe eisen”

Veel plezier in het zwembad,

Dick Schwegler ~ januari 2018

Zie je iets bekends op deze foto?

Is het de zee? Is het de strakblauwe lucht? Is het Floortje op reis? Is het het mooie witte strand? Zijn het de palmbomen op de achtergrond? Zijn het de tien kinderen die heerlijk het water staan?

Nee, nee, nee. Als je goed kijkt hebben ze allemaal een zwembrilletje op. De foto is gemaakt door een collega van mij die in november op bezoek was bij vrienden en familie op een piepklein eilandje, ver weg van toerisme en drukte in de Indonesische archipel.

De mensen leven van, in en met de zee. Net als Nederlandse zwemmertjes is het dan heel fijn om onderwater te kunnen kijken. Van stukjes glas en touwtjes maken de mensen een zwembril en kunnen dan schelpen van de bodem halen en vissen bekijken. In onze zwembaden worden veel brilletjes achter gelaten. In het tasje van Cees, in de bakken van de Meerkamp of in de tas van Dick worden de gevondenvoorwerpen opgeslagen, maar eigenlijk nooit opgehaald. Mijn collega werd als een held ontvangen met de brilletjes. Het is toch heel mooi dat er plekjes op de wereld zijn waar kinderen en volwassenen superblij zijn met een zwembrilletje. Heb je nog een brilletje over? Breng hem naar mij. Ben je een brilletje kwijt? Kijk eens goed op de foto en glimlach als je je brilletje herkent.

Dick Schwegler

Kom jij zwemmen bij De Snippen?