Zwemlessen, hoe verder?

Zwemlessen in Nederland staan onder druk door hun traditionele aanpak, wat de ontwikkeling van zwemtalent belemmert en het plezier van kinderen in het water vermindert. Kinderen ervaren vaak weinig plezier in de les, waarbij ze in rijtjes moeten wachten en instructies volgen die meer gericht zijn op de docent dan op henzelf. Carola Minkels, een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, benadrukt de noodzaak van vernieuwing in het zwemonderwijs om zo de zwemvaardigheid en het enthousiasme onder kinderen te vergroten.

 

Minkels en haar team hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken in zwemlessen. Ze hebben 128 lessen geobserveerd en geanalyseerd, waarbij ze ontdekten dat de traditionele aanpak vaak te weinig ruimte biedt voor de autonomie van de leerlingen. De focus ligt te sterk op de instructies van de docent, waardoor kinderen minder intrinsiek gemotiveerd raken en het leerproces minder effectief verloopt.

 

Het onderzoek richt zich daarom op de zelfdeterminatietheorie, die stelt dat intrinsieke motivatie essentieel is voor effectief leren. Volgens deze theorie is het belangrijk dat kinderen zich autonoom voelen, competent zijn en verbondenheid ervaren tijdens de lessen. Minkels pleit dan ook voor een meer speelse benadering van zwemlessen, waarbij kinderen meer keuze hebben en de mogelijkheid krijgen om samen te spelen en te ontdekken.

 

De focus zou minder moeten liggen op strikte technische correctheid en meer op het plezier en de diversiteit van zwemactiviteiten. Door kinderen verschillende oefeningen en spelvormen aan te bieden, stimuleer je niet alleen hun intrinsieke motivatie, maar bevorder je ook het aanleren van veelzijdige vaardigheden die van pas komen in verschillende zwemsituaties.

 

Het doel van dit vernieuwende onderzoek is om een nieuwe benadering van zwemles te ontwikkelen die kinderen niet alleen beter leert zwemmen, maar ook motiveert om na het behalen van hun diploma door te blijven zwemmen. Hierdoor kunnen meer kinderen hun zwemtalent ontwikkelen en wellicht zelfs uitgroeien tot toekomstige zwemkampioenen, wat niet alleen goed is voor henzelf, maar ook voor de zwemsport in Nederland als geheel!

 

Lees hier het uitgebreide artikel: https://decorrespondent.nl/15151/zwemmen-is-leuk-waarom-is-zwemles-dan-zo-stom/0ddc0b2a-afae-03cd-369b-9a1cfa0cb6e7

Kom jij zwemmen bij De Snippen?