Van de voorzitter- Oktober 2019

Aftredend en dan?

In het najaar van 2016 was ik aftredend voorzitter. Samen met José Leeuw deelde ik het aftreedrooster en telkens na drie jaar zeiden we samen weer “JA” voor een nieuwe periode als bestuurder van de Snippen. José was aftredend en niet-herkiesbaar en ik heb toen gezegd:” ik ben herkiesbaar en doe het nog één periode”.

Het is nu 2019, vanaf de ledenvergadering van 2018 en de nieuwjaarsreceptie van 2019 ben ik het gaan herhalen: zou het niet beter zijn om een ander op mijn plaats te laten. Frisse blik, andere kijk, ruimte voor nieuwe wegen, andere ideeën, geen last van zwem- en waterpolostokpaardjes.

De Snippen zou ik echt niet verlaten, in het water, op de kant en in De Spetter zou ik toch actief blijven. Een speurtocht begon, een takenlijst werd opgesteld en toen bleef het stil. Na de zomervakantie en gesprekken thuis en in het clubhuis werd het steeds duidelijker voor me: als ik dan toch blijf als actieve Snip, dan zal ik toch ook die voorzittershamer moeten blijven hanteren.

Dus José: ik ga nog voor een rondje en ben herkiesbaar op de algemene ledenvergadering op woensdag 30 oktober. Ik realiseer me terdege dat ik voor de troepen uitloop en democratisch proces van de ledenvergadering wel degelijk statutair dien te respecteren. Wie weet vinden we nog een kandidaat.

In juni 1996 schreef ik voor het eerst een “Van de Voorzitter”, onderstaand stukje heb ik er even uitgeknipt:

”Als voorzitter van de Snippen zal ik mijn aandacht verdelen over de verschillende onderdelen van de vereniging. Het bestuur van een vereniging kan het niet alleen. De kracht van de Snippen zit ‘m in de onderlinge vriendschap, verant­woordelijkheid en presteren vanuit gezelligheid en wederzijds respect. Een vereniging draaien vandaag de dag kost veel energie, als iedereen zijn/haar steentje bij draagt blijven we overeind en worden we nog sterker. Als er eens iets aan je gevraagd wordt; zeg dan niet bij voorbaat: “Nee”. “

Er is veel veranderd sinds 1996 maar voor mij is het bovenstaande nog steeds waar het om gaat.  Er gebeuren nog steeds mooie dingen in de club (Snippentoernooi, Nacht van het Amstelbad, enthousiaste waterpolojeugd, kwaliteit in de zwemlessen en betrokken vrijwilligers. Op de middellange termijn staan we met z’n allen toch voor een aantal keuzes die de toekomst naar het 100-jarig bestaan in 2034 zullen vormgeven. Een paar uit mijn notendop:

  • Waar gaan de Snippen zwemmen als het nieuwe Meerbad klaar is?
  • Wie blijven onze leden lesgeven en trainen als kundig en enthousiast vrijwilliger?
  • Wie wordt er scheidsrechter, waardoor Snippenteams kunnen blijven spelen?
  • Wie steekt zijn vinger op als er om een jurytafel wordt gevraagd?
  • Als er een nieuw zwembad komt in Amstelveen is er dan nog plek voor twee verenigingen?
  • Is er samenwerking denkbaar met behoud van eigen identiteit en karakter?
  • Wie zorgt er voor een mooie actuele website?
  • Wie zorgt er voor een goed onderhouden en verzorgd clubhuis?
  • Wie “regelt” er van alles voor de club onder het motto: “we spreken alle talen behalve be-talen?”
  • Waarom wordt een zwemlesser of waterpolospeler lid van de Snippen, blijven we hier wel alert op sturen?

Bij de Snippen kan heel veel, je moet het wel zelf aanreiken, oppakken en uitbouwen met Snippen of familieSnippen om je heen. De Snippen is een club met een mooie naam en faam. Laten we deze de komende jaren met elkaar versterken.

Veel plezier in het zwembad,

Dick Schwegler ~ oktober 2019,aftredend – en herkiesbaar

Kom jij zwemmen bij De Snippen?