Bestuursverkiezingen en Koninklijke onderscheiding Dick

Op 30 oktober en 13 november vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met daarbij als een van de agendapunten de bestuursverkiezingen. Het bestuur is verheugd dat na zes jaar de vacature van “bestuurslid redactie” vervuld is met de verkiezing van Pim van Leeuwen in ons bestuur. Met de herverkiezing van de dit jaar aftredende bestuursleden betekent dit dat sinds jaren alle bestuurszetels bezet zijn. 
De herverkiezing van voorzitter Dick Schwegler verdient bijzondere aandacht. Bij zijn herverkiezing drie jaar geleden had hij aangegeven dat dat zijn laatste termijn als voorzitter zou zijn waarmee zijn voorzitterschap met deze algemene ledenvergadering zou eindigen. Wegens Dicks grote verdiensten voor onze vereniging was dit dan ook een moment om hier op bijzondere wijze bij stil te staan. Met het – naar het zich toen nog liet aanzien – naderende afscheid van Dick is afgelopen voorjaar een procedure opgestart om voor Dick een lintje aan te vragen.
Dick is al jaren, decennia zelfs, de drijvende kracht achter onze vereniging waarmee hij dan ook onlosmakelijk is verbonden. Al in de jaren tachtig zat Dick in het bestuur en sinds april 1996 is hij onze voorzitter. Zijn inzet voor de club gaat echter veel verder dan dit voorzitterschap. Zowel bij het waterpolo als bij het leszwemmen is Dick  aan de badrand te vinden. Door de jaren heen is Dick trainer en coach geweest van ons eerste heren-  en dameswaterpoloteam als ook van verschillende jeugdteams en altijd present bij ons jeugdtoernooi en de organisatie daarvan. Ook is hij betrokken bij de wekelijkse zwemlessen op de zaterdagavond. Als Snippenleden vrijwilligerswerk toen ten behoeve van de club staat Dick daarbij vooraan, bijvoorbeeld als een groep Snippen de handen uit de mouwen steekt op de klusdag van het Amstelbad maar ook bij onze deelname aan de Grote Clubactie. Naast al dit zichtbare werk doet Dick nog ook nog eens veel minder zichtbaar maar onmisbaar werk waardoor onze vereniging kan zijn wat zij is.
Terwijl zijn aftreden naderde en zich geen kandidaat aandiende om hem als voorzitter op te volgen, liet Dick zijn Snippen-hart spreken en besloot hij zich toch nog een keer herverkiesbaar te stellen als voorzitter. De vergadering op woensdagavond 30 oktober liep echter anders dan door hem verwacht, toen om kwart over acht onder aanvoering van burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel het clubhuis volstroomde met Snippen uit heden en verleden waarop Dick door de burgemeester koninklijk werd onderscheiden. Dick, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Kom jij zwemmen bij De Snippen?