Home2019oktober 2019 - De Snippen

datum:          woensdag 30 oktober 2019 tijd:                20.00 uur plaats:           Clubhuis De Spetter Opening en vaststelling van de agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1-11-2018 Jaarverslagen 2018-2019 a. Financieel jaarverslag 2018-2019 Verslag Kascommissie en samenstelling nieuwe Kascommissie Begroting 2019-2020 Bestuursverkiezingen volgens schema:...

Aftredend en dan? In het najaar van 2016 was ik aftredend voorzitter. Samen met José Leeuw deelde ik het aftreedrooster en telkens na drie jaar zeiden we samen weer “JA” voor een nieuwe periode als bestuurder van de Snippen. José was aftredend en niet-herkiesbaar en ik heb toen gezegd:” ik ben herkiesbaar en doe het...

We hebben weer een prachtige sportzomer achter de rug met veel zwemmen en waterpolo op televisie. (WK in Zuid-Korea). Tijdens een uitzending van Studio Sport was Johan Kenkhuis te gast. Ooit zelf een niet onverdienstelijke wedstrijdzwemmer (Olympische spelen in 2000 en 2004) maar nu als commentator en analist van het wedstrijdzwemmen. In de uitzending die...